http://marcin-wiacek.fkn.pl/english/zips/mygnokii.tar.gz
[gnokii.git] / Docs / en_US / gsm / firmware / ftable1.htm
1 <!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
2 <html>
3 <head>
4    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
5    <meta name="konwerter" content="Ogonki97 1.3">
6    <meta name="revisit-after" content="15 days">
7    <meta name="Robots" content="all">
8    <meta name="Author" content="Marcin Wi±cek">
9    <meta name="KeyWords" content="9000, 9110, 8210, 8250, Firmware, Software, Version, Update, 3210, GSM, DCS, Nokia, 5110, 5130, 6110, 6130, 6150, 9110, 7110, 8110, 3110, 2110, 1610, 1611, 6190, 5190, 8110, Marcin, Wi±cek, Wiacek, Marcin Wi±cek, Marcin Wiacek">
10    <meta name="GENERATOR" content="Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U) [Netscape]">
11    <title>Nokia identification &amp; firmware/Identyfikacja i oprogramowanie telefonów Nokia</title>
12 <link rel="stylesheet" href="../../styl.css" type="text/css">
13 </head>
14 <body text="#2B2B69" bgcolor="#FFFFFF" link="#525FF5" vlink="#525FF5" alink="#2FA030">
15 <a NAME="Top"></a>
16 <div align=right><a href="../../index.htm" class="autoremail">Main page/Strona
17 g³ówna</a></div>
18
19 <center>
20 <p><br><font color="#1F409F"><font size=+2>Nokia identification &amp; firmware/Identyfikacja
21 i oprogramowanie telefonów Nokia</font></font></center>
22
23 <p>
24 <hr size="2" noshade width="60%" align="center" style="color: #004080">
25 <ol>
26 <li>
27 <b><a href="firmware.htm#1">Ogólne b³êdy/General bugs</a></b></li>
28
29 <li>
30 <b><a href="firmware.htm#2">Ogólne informacje o IMEI/General info about
31 IMEI</a></b></li>
32
33 <li>
34 <b><a href="firmware.htm#3">Czy mogê wgraæ sobie oprogramowanie/Can I download
35 firmware to my phone ?</a></b></li>
36
37 <li>
38 <b><a href="firmware.htm#4">Czy to kosztuje ?/Does it cost ?</a></b></li>
39
40 <li>
41 <b><a href="firmware.htm#5">Gdzie tego dokonaæ ?/Where to make it ?</a></b></li>
42
43 <li>
44 <b><a href="firmware.htm#6">Jakie s± b³êdy/zmiany w kolejnych wersjach
45 ?/What are bugs/changed things in next versions ?</a></b></li>
46
47 <li>
48 <b><a href="firmware.htm#7">Jak zmieniæ wersjê jêzykow±?/How to change
49 language in phone ?</a></b></li>
50
51 <li>
52 <b><a href="firmware.htm#8">U¿yte materia³y/Information sources</a></b></li>
53 </ol>
54
55 <hr size="2" noshade width="60%" align="center" style="color: #004080">
56 <p>Here is first part of table describing firmware in various Nokia phones.
57 <p>You can also:
58 <ol>
59 <li>
60 <a href="ftable2.htm">see second part of table</a></li>
61
62 <li>
63 <a href="ftable3.htm">see third part of table</a></li>
64
65 <li>
66 <a href="firmware.htm">back to "main" firmware page</a></li>
67 </ol>
68
69 <table BORDER WIDTH="100%" >
70 <tr>
71 <th ALIGN=LEFT WIDTH="340" HEIGHT="46"><b>Phone (telefon)</b></th>
72
73 <th ALIGN=LEFT WIDTH="429" HEIGHT="46"><b>Model number (Oznaczenie)</b></th>
74
75 <td><b>Firmware version code (kod do sprawdzania wersji oprogramowania)</b></td>
76
77 <td><b>TAC in IMEI (TAC w IMEI)</b></td>
78 </tr>
79
80 <tr>
81 <td><a NAME="#100"></a>100</td>
82
83 <td>THX-9L</td>
84
85 <td></td>
86
87 <td></td>
88 </tr>
89
90 <tr>
91 <td><a NAME="450"></a>450</td>
92
93 <td>TFH-9</td>
94
95 <td>*#9999#</td>
96
97 <td></td>
98 </tr>
99
100 <tr>
101 <td COLSPAN="4">V1.04 03-02-97</td>
102 </tr>
103
104 <tr>
105 <td><a NAME="#540"></a>540</td>
106
107 <td>THF-11</td>
108
109 <td>*#9999#</td>
110
111 <td></td>
112 </tr>
113
114 <tr>
115 <td COLSPAN="4">V1.01 18-11-97</td>
116 </tr>
117
118 <tr>
119 <td><a NAME="#550"></a>550</td>
120
121 <td>THF-10</td>
122
123 <td>*#9999#</td>
124
125 <td></td>
126 </tr>
127
128 <tr>
129 <td COLSPAN="4">V1.04 09-06-97</td>
130 </tr>
131
132 <tr>
133 <td><a NAME="#640"></a>640</td>
134
135 <td>THF-13</td>
136
137 <td></td>
138
139 <td></td>
140 </tr>
141
142 <tr>
143 <td><a NAME="#650"></a>650</td>
144
145 <td>THF-12</td>
146
147 <td></td>
148
149 <td></td>
150 </tr>
151
152 <tr>
153 <td COLSPAN="4">V1.05 08-12-98</td>
154 </tr>
155
156 <tr>
157 <td><a NAME="#1011"></a>1011</td>
158
159 <td>NHE-2</td>
160
161 <td></td>
162
163 <td></td>
164 </tr>
165
166 <tr>
167 <td><a NAME="#1610"></a>1610</td>
168
169 <td>NHE-5</td>
170
171 <td>*#170602112302#</td>
172
173 <td></td>
174 </tr>
175
176 <tr>
177 <td COLSPAN="4">V3.92 17-03-96
178 <br>V4.12 30-05-96
179 <br>V5.02 26-06-96
180 <p>(V4.12) SMS sending added.
181 <br>(V4.12) Dodane wysy³anie SMS.
182 <p>V5.15 25-02-97
183 <br>V5.23 02-11-98</td>
184 </tr>
185
186 <tr>
187 <td><a NAME="#1611"></a>1611</td>
188
189 <td>NHE-5SX</td>
190
191 <td></td>
192
193 <td></td>
194 </tr>
195
196 <tr>
197 <td COLSPAN="4">V4.03 12-08-97
198 <p>V4.05 09-11-98 (new 1611?)
199 <p>V5.02 26-06-96
200 <p>Some firmware versions display full network names.
201 <br>Niektóre wersje oprogramowania wy¶wietlaj± pe³ne nazwy sieci.
202 <p>V5.23 02-11-98</td>
203 </tr>
204
205 <tr>
206 <td><a NAME="#1630"></a>1630</td>
207
208 <td>NHE-5NA</td>
209
210 <td>*#170602112302#</td>
211
212 <td></td>
213 </tr>
214
215 <tr>
216 <td COLSPAN="4">V5.23 02-11-98</td>
217 </tr>
218
219 <tr>
220 <td><a NAME="#1631"></a>1631</td>
221
222 <td>NHE-5SA</td>
223
224 <td></td>
225
226 <td></td>
227 </tr>
228
229 <tr>
230 <td><a NAME="#NHE-5NX"></a>16??</td>
231
232 <td>NHE-5NX</td>
233
234 <td></td>
235
236 <td>490152</td>
237 </tr>
238
239 <tr>
240 <td COLSPAN="4">V5.13 10-12-96</td>
241 </tr>
242
243 <tr>
244 <td><a NAME="#2010"></a>2010</td>
245
246 <td>NHE-3</td>
247
248 <td>*#9999#</td>
249
250 <td></td>
251 </tr>
252
253 <tr>
254 <td><a NAME="#2110"></a>2110</td>
255
256 <td>NHE-1XN</td>
257
258 <td>*#9999#</td>
259
260 <td></td>
261 </tr>
262
263 <tr>
264 <td COLSPAN="4">Vm4.95 02-07-96
265 <br>V5.56 03-12-96</td>
266 </tr>
267
268 <tr>
269 <td><a NAME="#2110i900"></a>2110i, 2110e for GSM 900</td>
270
271 <td>NHE-4</td>
272
273 <td>*#170602112302#</td>
274
275 <td></td>
276 </tr>
277
278 <tr>
279 <td COLSPAN="4">V5.11 27-09-95
280 <br>V5.62 05-05-97</td>
281 </tr>
282
283 <tr>
284 <td><a NAME="#2110i900_2"></a>2110i, 2110e for GSM 900</td>
285
286 <td>NHE-4NX</td>
287
288 <td>*#682371158412125#</td>
289
290 <td>490130</td>
291 </tr>
292
293 <tr>
294 <td COLSPAN="4">V5.31 06-01-96
295 <br>V5.49 09-10-96
296 <br>V5.62 05-05-97
297 <br>V5.70 15-11-97</td>
298 </tr>
299
300 <tr>
301 <td><a NAME="#2110i_1800"></a>2110i, 2110e for GSM 1800</td>
302
303 <td>NHK-IEA</td>
304
305 <td>*#682371158412125#</td>
306
307 <td></td>
308 </tr>
309
310 <tr>
311 <td><a NAME="#2140"></a>2140</td>
312
313 <td>NHK-1XA</td>
314
315 <td></td>
316
317 <td></td>
318 </tr>
319
320 <tr>
321 <td COLSPAN="4">Vm4.92 01-06-95</td>
322 </tr>
323
324 <tr>
325 <td><a NAME="#2148"></a>2148</td>
326
327 <td>NHK-1</td>
328
329 <td></td>
330
331 <td></td>
332 </tr>
333
334 <tr>
335 <td><a NAME="#2148i"></a>2148i</td>
336
337 <td>NHK-4</td>
338
339 <td></td>
340
341 <td></td>
342 </tr>
343
344 <tr>
345 <td><a NAME="#2160"></a>2160</td>
346
347 <td>NHC-4NE</td>
348
349 <td></td>
350
351 <td></td>
352 </tr>
353
354 <tr>
355 <td><a NAME="#3110"></a>3110</td>
356
357 <td>NHE-8</td>
358
359 <td>*#3110#</td>
360
361 <td>490165, 490184 (Finland)</td>
362 </tr>
363
364 <tr>
365 <td COLSPAN="4">V6.52 15-05-97
366 <br>V7.11 24-09-97
367 <p>An updated GSM operators' list.
368 <br>Uaktualniona lista operatorów.
369 <p>By pressing C during a call which then changes the NaviKey's function
370 to Options that include putting the call on hold, address book, sending
371 DTMF and ending the Call (it can be activated via a settting menu item
372 "In Call functions").
373 <br>Przez naci¶niêcie klawisza C w czasie rozmowy oznaczenie NaviKey zmienia
374 siê na "Opcje" daj±c dostêp do&nbsp; menu zawieraj±cego ró¿ne opcje przydatne
375 podczas rozmowy (mo¿e byæ ono w³±czane przy pomocy opcji "Funkcje równoleg³e"
376 w menu).
377 <p>The hold function is complemented by a new Menu function "call waiting
378 service".
379 <br>Funkcja zawieszenia po³±czenia jest obecna w postaci nowej pozycji
380 menu ("Us³uga po³±czeñ oczekuj±c.").
381 <p>The leaflet also indicates that the volume of all ringing tones have
382 been raised.
383 <br>Zwiêkszono g³o¶no¶æ wszystkich dzwonków.
384 <p>The option to add a number directly from the dialled/received/missed
385 calls to the phonebook - When a number in those registers is highlighted
386 and is not in the phonebook already, the Navikey displays "Options" which
387 include save and dial.
388 <br>Dodano opcjê zapisu numeru do ksi±¿ki telefonicznej z menu z wybieranymi/odebranymi
389 i nieodebranymi po³±czeniami - je¿eli nie ma jakiego w ksi±¿ce, oznaczenie
390 Navikey zmienia siê na "Options", które pozwala w³a¶nie na zapis (i dzwonienie).
391 <p>A "fast silent mode" (like in 8110) - press <b>Menu</b> and <b>#</b>.
392 <br>Szybkie przej¶cie do cichego trybu (jak w Nokii 8110) - wystarczy nacisn±æ
393 <b>Menu</b>
394 i <b>#</b>.
395 <p>Any answer key function removed.
396 <br>Usuniêto funkcjê odbioru jednym klawiszem.
397 <p>V7.72 18-12-97
398 <p>Support for vibra battery - added menu in option.
399 <br>Obs³uga baterii wibracyjnych - odpowiednia opcja w menu.
400 <p>Added "Cell Info Display" and "Broadcast Messages" options in menu.
401 <br>Dodana obs³uga cell info i cell broadcast (pozycje "Informacje o sieciach"
402 i "Wiadomo¶ci sieciowe" w menu)
403 <p>V7.73 30-01-98
404 <br>V8.11 27-02-98
405 <p>(NEWER TOO ?): when you're in menu and press (c) key, phone leaves menu
406 (it doesn't go to one level higher)
407 <br>(NOWSZE TE¯ ?): je¿eli u¿ytkownik jest w menu i naci¶nie klawisz (c),
408 opu¶ci ca³kowicie menu (a nie przejdzie do jednego poziomu wy¿ej).
409 <p>V8.30 16-04-98
410 <br>V8.32 21-09-98
411 <br>V8.50 20-10-98
412 <br>
413 <hr WIDTH="50%">
414 <br>B£¡D (nie wiem, czy z równie¿ z najnowszym oprogramowaniem): nie mo¿na
415 do³adowaæ karty SIM+ (zadzwoniæ pod 5555) po wyczerpaniu limitu do 0 PLN
416 lub zablokowaniu rozmów wychodz±cych (nale¿y kartê prze³o¿yæ do innego
417 telefonu i j± tam do³adowaæ albo skorzystaæ z numeru 0-22 6075555).</td>
418 </tr>
419
420 <tr>
421 <td><a NAME="#3210"></a>3210</td>
422
423 <td>NSE-8/9</td>
424
425 <td>*#0000#</td>
426
427 <td>448896, 448903 (Finland), 449142 (Finland), 449143, 499149 (Germany),
428 449150, 449203 (Germany), 449204 (Germany), 449314</td>
429 </tr>
430
431 <tr>
432 <td COLSPAN="4">V2.54 20-01-99
433 <br>V3.00 07-06-99
434 <br>V3.01 10-06-99
435 <br>V3.10 17-06-99
436 <br>V4.02 20-07-99
437 <br>V4.41 17-08-99
438 <br>V4.43 14-09-99
439 <br>V4.65 07-10-99
440 <ul>
441 <li>
442 Improvement to charger detection and clock stoppings (in the display)</li>
443
444 <li>
445 Menu support for OTA prepaid service implemented</li>
446
447 <li>
448 Improved Short Term Memory: the number from e.g. missed calls list can
449 now be edited</li>
450
451 <li>
452 SIM ATK message sent note improved. Now SMS message send indication is
453 shown only once when the message is sent.</li>
454
455 <li>
456 SIM-card busy note implemented in SIM ATK. SIM card busy note is now displayed
457 when entering SIM ATK menu while SIM card is waiting for response to send
458 SMS or send SS command.</li>
459
460 <li>
461 Keyguard can now be on, when the phone is connected to PPH-1 car kit</li>
462
463 <li>
464 Operator name changed "KB Impuls" -> "Bee Line" (250/99)</li>
465
466 <li>
467 T9 language databases updated</li>
468
469 <li>
470 T9 case handling improved: Automatical change between upper and lower cases
471 after dot (.). Spell mode now uses the present case instead of always starting
472 in upper case.</li>
473
474 <li>
475 Improvements in T9 special character handling and Matches menu</li>
476
477 <li>
478 Improvement to T9 ('Insert word' and 'Insert number')</li>
479
480 <li>
481 Improvement to USSD</li>
482
483 <li>
484 Improvement to CPHS Information number handling</li>
485
486 <li>
487 Improved reception of two consecutive OTA ringing tones.</li>
488
489 <li>
490 Postponing alarm for over 90 minutes, improved. When the alarm is set and
491 activated, it is possible to postpone (snooze) it continuously (before
492 it was limited to 90 min.)</li>
493
494 <li>
495 Destination number is now given as default if Picture Message sending fails.
496 This means that the user does not have to enter the destination number
497 again.</li>
498 </ul>
499 V5.01 26-11-99
500 <p>(V4.02) With connected headset the light turn on all time (previously
501 not always).
502 <br>(V4.02) Przy pod³±czaniu zestawu s³uchawkowego zawsze zapala siê pod¶wietlenie
503 (poprzednio nie zawsze).
504 <p>Added <b>Menu 3-8</b> ("Prepaid credit").
505 <br>Dodane <b>Menu 3-8</b> ("Op³acony kredyt"). Nie dzia³a z SIM+.
506 <p>V5.10 21-01-00
507 <p>Changes in parts connected with charging battery.
508 <br>Zmiany w czê¶ci odpowiedzialnej za ³adowanie baterii.
509 <p>V5.22 29-03-00
510 <p>V5.26 07-04-00
511 <p>Phone displays animated startup logo with "hands", not downloaded by
512 user. If you will reset phone settings (Menu3-3 in PC-LOCALS 1.3), it disappear
513 and downloaded logo will be displayed then.
514 <br>Telefon pokazuje animowane logo startowe z "r±czkami", a nie to wgrane
515 przez u¿ytkownika. Je¿eli zresetujesz ustawienia telefonu (Menu 3-3 w PC-LOCALS
516 1.3), zniknie ono i pokazywane bêdzie wtedy logo wgrane.
517 <p>V5.31 24-05-00
518 <ul>
519 <li>
520 (V5.01): when you edit SMS and enter "*" key (symbols), pressing "#" will
521 move cursor to the next line</li>
522
523 <li>
524 Can't open simlocks using NokiaTool only - must use EEPROM method</li>
525
526 <li>
527 Dodano dwie ukryte gry (React i Logika). Aby je uaktywniæ (opis dla PC-LOCALS
528 1.3):</li>
529
530 <ul>
531 <li>
532 Uruchom PCLOCALS</li>
533
534 <li>
535 Wejd¼ w menu 3 ( ME Function)</li>
536
537 <li>
538 Wybierz PRODUCT PROFILE SETTINGS</li>
539
540 <li>
541 Zmieñ bit 29 (pozycja 1D) z 0 na 1</li>
542
543 <li>
544 Wci¶nij F2, aby zapisaæ zmiany w EEPROMie</li>
545 </ul>
546
547 <li>
548 Added two hidden games (React and Logic). To activate them (description
549 for PC-LOCALS 1.3):</li>
550
551 <ul>
552 <li>
553 RUN PC Locals</li>
554
555 <li>
556 Goto menu 3 ( ME Functions )</li>
557
558 <li>
559 Choose PRODUCT PROFILE SETTINGS section</li>
560
561 <li>
562 Change bit 29 ( place 1D ) from 0 to 1</li>
563
564 <li>
565 Press F2 to save to EEPROM</li>
566 </ul>
567
568 <li>
569 (NOWSZE TE¯ ?) B£¡D: Po wybraniu czasu 12-godzinnego i jêzyka polskiego
570 w godzinach popo³udniowych w menu ustawiaj±cym zegarek pojawia siê godzina,
571 "po po³." (po po³udniu) i ró¿ne dziwne znaczki...</li>
572
573 <li>
574 (NEWER TOO ?) BUG: <a href="../netmon/faq_net4.htm#Menu45">Test 45 in NetMonitor</a>
575 and parameter ChCur in <a href="../netmon/faq_net3.htm#Menu23">test 23</a>
576 don't work correctly.</li>
577
578 <br>(NOWSZE TE¯ ?) B£¡D: <a href="../netmon/faq_net4.htm#Menu45">Test 45
579 w monitorze sieci</a> i parametr ChCur w <a href="../netmon/faq_net3.htm#Menu23">te¶cie
580 23</a> nie dzia³aj± poprawnie.
581 <li>
582 (NEWER TOO ?) BUG: When you're in Composer (Menu 9-3), haven't set tempo
583 before and use "Tempo", will see blank screen with indicator on the right
584 side of screen. To change tempo must press any key.</li>
585
586 <br>(NOWSZE TE¯ ?) B£¡D: Kiedy jeste¶ w Kompozytorze (Menu 9-3), nie ustawia³e¶
587 tempa melodii i u¿yjesz opcji "Tempo", zobaczysz pusty ekran ze wzka¼nikiem
588 po prawej stronie ekranu. Musisz teraz nacisn±æ jeden raz dowolny klawisz...
589 <li>
590 (NOWSZE TE¯ ?) B£¡D: Niedok³adne t³umaczenie w <b>Menu 1-8-2</b> i <b>Menu
591 1-4-1</b></li>
592
593 <li>
594 Improvement to RF signal bars: When RX was reduced by e.g. 50 dB in phones
595 with software version 5.22 or 5.26, the RF signal bars may only decrease
596 by one bar instead of two-three bars.</li>
597
598 <li>
599 Improvement to Picture messages: In previous versions Picture messages
600 couldn't be forwarded unless the text was edited.</li>
601
602 <li>
603 SMS editor speed improved: In previous versions the SMS editor could appear
604 slow when entering long messages (100-160 characters)</li>
605
606 <li>
607 Improvement to composer: In previous versions certain sequences of tones
608 could cause the phone to reset.</li>
609
610 <li>
611 Operator list updated</li>
612 </ul>
613 V5.36 25-07-00 or 08-08-20 or 27-07-00
614 <br>V5.38
615 <p>(?) When read info about simlocks via cable some programs (for example,
616 NokiaTool), they're CLOSED !
617 <br>(?) Przy odczycie informacji o simlockach przez kabel przy u¿yciu pewnych
618 programów (np. NokiaTool), s± one ZAMYKANE !
619 <p>V6.00 13-10-00 or 03-10-00
620 <br>V6.00 23-08-01 (ROM6?)
621 <br>&nbsp;
622 <ul>
623 <li>
624 (V5.24) In call register menu new option Send SMS in Dialled/Missed/Received
625 list</li>
626
627 <li>
628 (V5.24)Changed ringing tones (for example, "Hurdy-gurdy")</li>
629
630 <li>
631 (V5.36) "SIM card registration failed" message is shown when the SIM card
632 or phone is unknown or rejected from the network.</li>
633
634 <br>(V5.36) Komunikat "Rejestracja karty SIM nieudana" , gdy karta SIM
635 lub telefon nie mo¿e byæ zalogowany w sieci
636 <li>
637 (V5.36) Unknown callers (private/unlisted numbers) are now registered as
638 missed calls (for example, in the Call register (<b>Menu 3-1</b>)). They
639 are listed as "(no number)" and it is now possible to see Time of call</li>
640
641 <li>
642 (V5.36) Arabic (Indian) numbers are used correctly</li>
643
644 <li>
645 (V5.36) Improvement to receiving an over the air ringing tone. Earlier
646 when receiving an over the air ringing tone and selecting playback directly,
647 the first tone would be partially cut off during the playback (only when
648 the keypad tones were activated)</li>
649
650 <li>
651 (V5.36) Improvement to SIM Application Toolkit</li>
652
653 <li>
654 (V5.36) Improvements to T9&nbsp;</li>
655
656 <li>
657 (V5.36) When using Options menu to insert a symbol twice in an empty SMS
658 editor (e.g. @@) (This problem was presented only in SW versions 5.31 and
659 5.36) - phone remembers the T9 state after entering and leaving the options
660 menu (earlier when entering and leaving the options menu from the SMS editor
661 after having disabled T9 with the #-key, the phone would activate T9 again
662 automatically)</li>
663
664 <li>
665 (V5.36) Operator list updated&nbsp;</li>
666
667 <li>
668 (V5.36) BUG REPAIRED: When edit long SMS (about 160 chars) and press Up/Down
669 key very long (until will scroll all SMS context - 160 chars) without releasing,
670 phone will restart after it - info from SkyBoy</li>
671
672 <br>(V5.36) POPRAWIONO B£¡D: Przy edycji d³ugiego SMSa (oko³o 160 znaków)
673 po naci¶niêciu klawisza Góra/Dó³ i przytrzymaniu (bez zwalniania), a¿ ca³y
674 SMS (160 znaków) zostanie przewiniêty, telefon zresetuje siê...&nbsp; -
675 informacja od SkyBoy&nbsp;
676 <li>
677 (V5.31) Memory game is named "memory", not "pairs"&nbsp;</li>
678 </ul>
679
680 <hr WIDTH="50%">
681 <br>If you Activate and Deactivate the Phone Security (<b>Menu 4-3-4</b>)
682 on Software versions 5.26 - 5.36 the tick is incomplete.
683 <p>I have signals, that sometimes after making some things over cable (uploading
684 logo, etc.), contrast of LCD is changed ! Probably using Logo Manager makes
685 problem!
686 <p>Interesting facts: firmware seems to be cut version of firmware from
687 more expensive phones. There still some help texts inside, texts from some
688 functions (does it mean, that phone support them ?) - ("Rename this set"
689 - it can be done via cable !), text with name of "full" profiles - the
690 same question (Meeting, Outdoor, Pager, General), texts "Save to another
691 memory?, Saved to phone memory,Saved to SIM Card", "List of own numbers"...</td>
692 </tr>
693
694 <tr>
695 <td><a NAME="#3310"></a>3310</td>
696
697 <td>NHM-5</td>
698
699 <td>*#0000#</td>
700
701 <td>350005, 350101 (Finland)</td>
702 </tr>
703
704 <tr>
705 <td COLSPAN="4">V3.24 22-08-00
706 <p>BUG (NEWER TOO ?): With voice dialing and HF, when phone understand
707 your voice, "hanges". You can see "Dialing too..." and "End". When you
708 press "End" and keypad is locked, you will see "Press Unlock and then *"
709 and then (something lika that) "Enable SIM application?". When press "OK",
710 everything is again normal...
711 <br>B³±d (Nowsze te¿ ?): Przy wybieraniu g³osowym (przez zestaw HF) i pozytywnym
712 rozpoznaniu znaku, telefon "zamiera". Widaæ "Dzwoni do..." i "Zakoñcz".
713 Gdy chcemy Zakoñczyæ i s± zablokowane klawisze pojawia siê "Naci¶nij odblokuj,
714 a potem *", a nastêpnie (co¶ w rodzaju) "W³±czyæ aplikacje SIM?". Naciskamy
715 "OK" i wszystko wraca do "normy"...&nbsp;
716 <p>V4.02 05-10-00
717 <p>V4.06 21-11-00
718 <ul>
719 <li>
720 Handling (e.g. sorting/adding/replacing) of names in phonebook corrected
721 in Turkish and Greek languages</li>
722
723 <li>
724 Special characters corrected in Danish language (when sent to 8210/3210)</li>
725
726 <li>
727 Improvements to SIM-ATK, e.g.:</li>
728
729 <ul>
730 <li>
731 When USSD notify is send, the phone sends the response to the SIM card</li>
732
733 <li>
734 Long press 'C' and short press 'C' gives correct value to SIM card</li>
735
736 <li>
737 Call coming with SIM ATK gives correct result back to SIM</li>
738
739 <li>
740 Display Text works with scroll key</li>
741 </ul>
742
743 <li>
744 Improvements to SMS and T9:</li>
745
746 <ul>
747 <li>
748 Delivery report 'pending' in Chat-mode corrected</li>
749
750 <li>
751 Name were missing on delivery reports</li>
752
753 <li>
754 Changes in cursor movements in SMS (with active T9)</li>
755
756 <li>
757 Adding words to dictionary can be recognised</li>
758 </ul>
759
760 <li>
761 Improvements to Reminder:</li>
762
763 <ul>
764 <li>
765 Corrections on functionality when erasing one by one, pressing Clear during
766 erase</li>
767
768 <li>
769 Receiving calendar requests from other phones improved</li>
770 </ul>
771
772 <li>
773 USSD commands activated from AND (Abbreviated Dialling Numbers) when Speed
774 Dial selected</li>
775
776 <li>
777 New code - you can Clear Operator Logo using <b>*#67705646#</b> command</li>
778
779 <li>
780 Returning from game settings improved</li>
781
782 <li>
783 Service numbers do not open anymore an empty screen</li>
784
785 <li>
786 Improvement to phonebook number query count</li>
787
788 <ul>
789 <li>
790 Caller groups in names on SIM card were not always removed</li>
791 </ul>
792
793 <li>
794 Improvements to OTA functionality</li>
795 </ul>
796 V4.18 12-01-01 (18-12-00 ?)
797 <br>Support for new Power Amplifier added
798 <p>V4.23 25-01-01
799 <ul>
800 <li>
801 Improvements to SIM-ATK: Setup Call could reset phone, if text sent with
802 Setup
803 Call&nbsp; was very long&nbsp;</li>
804
805 <li>
806 Improvements to SMS and T9:&nbsp;</li>
807
808 <ul>
809 <li>
810 Receiving Picture Messages with Euro sign&nbsp;</li>
811
812 <li>
813 Counter in Picture Messages when Unicode is selected (Adding character
814 counter for message writen other than English ?)</li>
815
816 <li>
817 'Send to many' option after reply&nbsp;</li>
818
819 <li>
820 Not able to fetch Phonebook (blank display) when forward / reply to SMS&nbsp;</li>
821
822 <li>
823 Errors receiving Concatenated SMS&nbsp;</li>
824
825 <li>
826 Inserting a Smiley&nbsp;</li>
827 </ul>
828
829 <li>
830 Improvements to Reminder: letter counter (earlier: when edit reminder text,
831 number of free chars is displayed incorrectly. First: one additional byte
832 is used for indicating coding (in fact you have maximally 35, not 36 chars),
833 second: some chars are saved as two 8 bit chars (indicator doesn't show
834 it) and when write only them, you can write only 17 chars. Summary: you
835 can write 17 - 35 chars (number of it depends, what chars are in text)
836 and indicator doesn't show number of free chars correctly...)</li>
837
838 <li>
839 Improvements to Settings: Light managing in carkit&nbsp;</li>
840
841 <li>
842 Improvements to Composer: Screen blanked when selecting Tempo option with
843 some OTA ringing tones&nbsp;</li>
844
845 <li>
846 Improvements to Phonebook:&nbsp;</li>
847
848 <ul>
849 <li>
850 Indicator shown while sending message&nbsp;</li>
851
852 <li>
853 Long number correction&nbsp;</li>
854 </ul>
855 </ul>
856 V4.19 03-01-01
857 <br>The same functionality as version 4.18
858 <p>Note: New text strings (localisation), which were implemented in V4.23,
859 contained some specific characters (i.e. Clear Key when writing SMS). Software
860 version 4.19 will correct these failures.
861 <p>V4.24 23-02-01
862 <ul>
863 <li>
864 Note: When using V4.23, deleting character with 'C' key was not possible
865 in language pack B, G and H. This has been corrected.</li>
866
867 <li>
868 Contains all improvements made in V4.23</li>
869
870 <li>
871 Support for RFMD Power Amplifier added&nbsp;</li>
872
873 <li>
874 Improvements to SIM-ATK: If Display text was (8n-1) long, an @ would show
875 at the end&nbsp;</li>
876
877 <li>
878 Improvements to SMS and T9:&nbsp;</li>
879
880 <ul>
881 <li>
882 Wrong counter in query&nbsp;</li>
883
884 <li>
885 Letter counter&nbsp;</li>
886
887 <li>
888 Euro-sign as second-last character in Reminder Text&nbsp;</li>
889 </ul>
890
891 <li>
892 Improvements to Reminder: Euro-sign as second-last character in Reminder
893 Text&nbsp;</li>
894
895 <li>
896 Improvements to ALS: Missing blinking indicator for non selected line&nbsp;</li>
897
898 <li>
899 Improvements to Phonebook:&nbsp;</li>
900
901 <ul>
902 <li>
903 Voice Mailbox DDI Interface improved&nbsp;</li>
904
905 <li>
906 Corrections to Turkish language (menu items, translations, message in Voice
907 dialling)</li>
908
909 <li>
910 (removed bug) Can read phonebook and other memories via cable</li>
911 </ul>
912 </ul>
913 V4.35 29-03-01
914 <ul>
915 <li>
916 'Insert SIM' problem with certain 32K SIM cards improved&nbsp;</li>
917
918 <li>
919 (?) 'Uppercase ABC' in Chinese Language package corrected&nbsp;</li>
920
921 <li>
922 (?) 'Multi Sim Lock' included</li>
923 </ul>
924 V4.45 21-06-01:
925 <br>V4.45 05-07-01 (ROM6?):
926 <ul>
927 <li>
928 Language:&nbsp;</li>
929
930 <ul>
931 <li>
932 General update of Dictionary in all languages&nbsp;</li>
933
934 <ul>
935 <li>
936 New T9-languages&nbsp;</li>
937
938 <ul>
939 <li>
940 Czech</li>
941
942 <li>
943 <b><font color="#FF6666">Polish&nbsp;</font></b></li>
944
945 <li>
946 Hebrew&nbsp;</li>
947 </ul>
948
949 <li>
950 New UI-language&nbsp;</li>
951
952 <ul>
953 <li>
954 Ukrainian (No T9 input)&nbsp;</li>
955
956 <li>
957 Chinese&nbsp;</li>
958 </ul>
959
960 <li>
961 Selected 'word' shown as "square" in traditional Chinese&nbsp;</li>
962
963 <li>
964 Special word not selectable when Bopomofo&nbsp;</li>
965
966 <li>
967 Vietnamese&nbsp;</li>
968
969 <ul>
970 <li>
971 Translation to 'Countdown Timer' corrected&nbsp;</li>
972 </ul>
973
974 <li>
975 German&nbsp;</li>
976
977 <ul>
978 <li>
979 Translation of 'Highscore' corrected&nbsp;</li>
980 </ul>
981
982 <li>
983 Hebrew&nbsp;</li>
984
985 <ul>
986 <li>
987 input in all editors&nbsp;</li>
988 </ul>
989 </ul>
990
991 <li>
992 Composer&nbsp;</li>
993
994 <ul>
995 <li>
996 Vibrating in Composer stops when receiving an SMS&nbsp;</li>
997
998 <li>
999 Vibra active when composing a ringing tone&nbsp;</li>
1000
1001 <li>
1002 Not possible to forward received ringing tones anymore&nbsp;</li>
1003 </ul>
1004
1005 <li>
1006 Phonebook&nbsp;</li>
1007
1008 <ul>
1009 <li>
1010 Mixed case multitap ('Abc') in phonebook implemented&nbsp;</li>
1011
1012 <li>
1013 Alphabetic sorting order corrected when spaces in the beginning of a name&nbsp;</li>
1014
1015 <li>
1016 Search in Phonebook now starts from the top&nbsp;</li>
1017
1018 <li>
1019 Scrolling error in Chinese Phonebook corrected&nbsp;</li>
1020
1021 <li>
1022 Leading blanks ignored in sorting&nbsp;</li>
1023
1024 <li>
1025 When trying to save "no. too long, max. 20" next screen is number editor
1026 but with name query&nbsp;</li>
1027 </ul>
1028
1029 <li>
1030 Dictionary / SMS / GMS&nbsp;</li>
1031
1032 <ul>
1033 <li>
1034 'Insert word' works without adding spaces&nbsp;</li>
1035
1036 <li>
1037 'Insert symbol' will be placed at cursor position&nbsp;</li>
1038
1039 <li>
1040 Mixed numbers and characters handeled correctly&nbsp;</li>
1041
1042 <li>
1043 Phone freeze / reset when sending GMS if Message Center Number missing
1044 is corrected</li>
1045
1046 <li>
1047 From Option menu in Write Message 'Upper / Lower' case latin&nbsp;</li>
1048
1049 <br>input can be selected from menu in chinese language packs&nbsp;</ul>
1050
1051 <li>
1052 MISC&nbsp;</li>
1053
1054 <ul>
1055 <li>
1056 Calculator: Exchange rate now done with higher precision&nbsp;</li>
1057
1058 <li>
1059 SIM ATK: Clear key is now working properly in Play Tone&nbsp;</li>
1060
1061 <li>
1062 Shortcut: Missing functionality in Reminder and Tone menu implemented&nbsp;</li>
1063
1064 <li>
1065 General update of Operator Name List (#41) and UI Text</li>
1066 </ul>
1067 </ul>
1068 </ul>
1069 Users info (corrected or changed things compared with V4.02):
1070 <ol>
1071 <li>
1072 the same:</li>
1073
1074 <ol>
1075 <li>
1076 Picture Images:</li>
1077
1078 <ol>
1079 <li>
1080 You can write Unicode chars. You can write, but when send image or get
1081 via cable, they're converted to latin chars (I quess: for backward compatibility
1082 with older phones)</li>
1083
1084 <li>
1085 You can have sender number for each Picture. Phone can't put alphanumeric
1086 numbers (only "normal" and "international") there...</li>
1087 </ol>
1088
1089 <li>
1090 SMS:</li>
1091
1092 <ol>
1093 <li>
1094 Unicode SMS's saved in Outbox have Details in Options and "Sender" and
1095 "Message centre: 0" there (sometimes date too)...</li>
1096
1097 <li>
1098 No differences between "Automatic" and "GSM alphabet" (<b>Menu 2-7-6-3</b>)
1099 - Unicode SMS chars are translated to chars from GSM alphabet. IMHO, when
1100 set to Automatic and write Unicode specific chars, Unicode should be used;
1101 if don't use such chars, GSM Alphabet should be used (you should see in
1102 editing screen info about this - different number of maximal chars)</li>
1103
1104 <li>
1105 When edit SMS, have some contenst inside, T9 dictionary is disabled and
1106 write with large chars (ABC on the tope of the screen) and use any of functions
1107 from Options (at least enter into it and return to editing), size of chars
1108 for new text is set to small (abc on the top of the screen).</li>
1109
1110 <li>
1111 When open SMS from Outbox for editing, T9 dictionary is disabled, size
1112 of chars for new text is set to small (abc on the top of the screen).</li>
1113
1114 <li>
1115 When save Linked SMS in Outbox, they're visible double...</li>
1116
1117 <li>
1118 (???) Some business cards (from 3210 ?), which contains some additional
1119 data after correct business card contents are not recognized and you have
1120 problems with editing them...</li>
1121
1122 <li>
1123 (???) Blinking SMS Unicode messages (contains 0x00,0x01 chars) can be edit
1124 and forwared (GREAT!), but wrote appears few spaces in front of the cursor
1125 (as if cursor was there, but it's not - it's few characters behind!)</li>
1126
1127 <li>
1128 T9 dictionary:</li>
1129
1130 <ol>
1131 <li>
1132 When enable T9 dictionary, have "Insert number", "Insert symbol" and "Insert
1133 word" in Options during editing SMS. They don't seem to be connected with
1134 T9 (at least two first)</li>
1135 </ol>
1136 </ol>
1137
1138 <li>
1139 Reminders menu (very limited version of Calendar) is like joke:</li>
1140
1141 <ol>
1142 <li>
1143 When use <b>Menu 10-3-2</b> with empty reminders memory, phone goes out
1144 from Reminders menu</li>
1145
1146 <li>
1147 when set notes via cable, year of them is set to 2090</li>
1148
1149 <li>
1150 (???) can receive notes from more expensive models (61xx) and send them
1151 in one SMS (can not edit); when create reminder in phone and send it to
1152 more expensive model (61xx), two SMS are required...</li>
1153
1154 <li>
1155 (???) don't display date from notes from more expensive models (61xx)</li>
1156
1157 <li>
1158 (???) when send note to more expensive models (61xx), date of it is 13.07.2041</li>
1159
1160 <li>
1161 (???) loss birthday date in note (in such situation: forward note from
1162 61xx to 3310, from 3310 to 61xx)</li>
1163 </ol>
1164
1165 <li>
1166 Ringtones:</li>
1167
1168 <ol>
1169 <li>
1170 Phone incorrectly decodes some tones (their scale) in received tones (only
1171 ?) in Composer - to avoid this you must save Scale info with each ringtone
1172 (--scale option in --saveringtone/--sendringtone in mygnokii).</li>
1173
1174 <li>
1175 (???) When receiving an over the air ringing tone and selecting playback
1176 directly, the first tone would be partially cut off during the playback
1177 (only when the keypad tones were activated)</li>
1178 </ol>
1179
1180 <li>
1181 Games:</li>
1182
1183 <ol>
1184 <li>
1185 When use shortcut for <b>Menu 8-6</b>, for a moment displays incorrect
1186 data...</li>
1187
1188 <li>
1189 Go into Bantumi game, select New Game, during animation press Navi key
1190 and then C, select Continue and press any key. Interesting...</li>
1191
1192 <li>
1193 You must enable Warning Tones (<b>Menu 5-7</b>), when want to use Sound
1194 (<b>Menu 8-6-1</b>). Old code (in older Nokias these options were connected)</li>
1195
1196 <li>
1197 You must enable Vibrating alert (<b>Menu 5-8</b>), when want to use Shakes
1198 (<b>Menu 8-6-3</b>)</li>
1199
1200 <li>
1201 When select maze in Snake II, must play and end at least one game - maze
1202 state is saved then into EEPROM</li>
1203
1204 <li>
1205 (???) Sometimes phones doesn't vibrate (with enabling shaking option) in
1206 Snake II after eating food</li>
1207
1208 <li>
1209 (???) When play games (Space Impact only ?) and have "Battery full" message,
1210 phone leaves menu...</li>
1211
1212 <li>
1213 (???) Sometimes doesn't write line in border in Snake II</li>
1214
1215 <li>
1216 (???) When end game with high score and press key during displaying score
1217 info/animation, new score is not saved</li>
1218 </ol>
1219
1220 <li>
1221 Language specific:</li>
1222
1223 <ol>
1224 <li>
1225 PL: kiedy w <b>Menu 8-6-4</b> masz zapisany identyfikator i wybierzesz
1226 Wybierz, telefon pyta siê: Zastapic poprzedni identyfikator ? (niedok³adne
1227 t³umaczenie).</li>
1228
1229 <li>
1230 PL: Niedok³adne t³umaczenie w <b>Menu 1-8-2</b> i <b>Menu 1-4-1</b> i <b>Menu
1231 10-3-1</b></li>
1232
1233 <li>
1234 To use some chars specific for some languages you need to activate them
1235 (what, when phone doesn't have correct PPM package with specific language
1236 ?)</li>
1237
1238 <li>
1239 PL: Komunikat "Mikrofon wy³±czon"</li>
1240 </ol>
1241
1242 <li>
1243 Warranty menu (<b>*#war0anty#</b>):</li>
1244
1245 <ol>
1246 <li>
1247 if you haven't entered Purchasing date, press Edit, use up/down keys, press
1248 any digit char and then you will have menu for editing Purchasing date...</li>
1249
1250 <li>
1251 (???) Life Timer doesn't work from the start (it starts showing correct
1252 values, when all calls were longer than 1 h)</li>
1253 </ol>
1254
1255 <li>
1256 Other:</li>
1257
1258 <ol>
1259 <li>
1260 In netmonitor (all versions ?) in <a href="../netmon/faq_net4.htm#Menu55">test
1261 55</a> you have small type (one 's' too much in last line) in help and
1262 info displayed in first line only</li>
1263
1264 <li>
1265 (???) After changing SIM card, voice tags weren't erased (manual connected
1266 to phone writes, that they should be....) and T9 dictionary was enabled
1267 and first number selected on SIM card and Cell info display (<b>Menu 6-2-2</b>)
1268 set to off and and all tones assigned in <b>Menu 1-6</b> set to default
1269 (manual doesn't write about it).</li>
1270
1271 <li>
1272 Where is <b>Menu 8-5</b> ?</li>
1273
1274 <li>
1275 (???) well, in Reminders and phonebook can have numbers of chars &lt; 0
1276 (indicator on top screen). If it happens, phone informs about it or cut
1277 some chars...</li>
1278
1279 <li>
1280 (???) Shortcut to <b>Menu 6-1-1</b> doesn't work correctly</li>
1281 </ol>
1282 </ol>
1283
1284 <li>
1285 corrected or changed:</li>
1286
1287 <ol>
1288 <li>
1289 Phonebook:</li>
1290
1291 <ol>
1292 <li>
1293 Better sorting of entries with national chars. Phonebook is also returned
1294 in Unicode now (via cable).</li>
1295 </ol>
1296
1297 <li>
1298 SMS:</li>
1299
1300 <ol>
1301 <li>
1302 (corrected - in some V4.02 it wasn't OK) In delivery reports don't have
1303 names, only numbers (even, if numbers are in the phonebook)</li>
1304
1305 <li>
1306 T9 dictionary:</li>
1307
1308 <ol>
1309 <li>
1310 (corrected) T9 dictionary state is not saved during disabling phone</li>
1311 </ol>
1312 </ol>
1313
1314 <li>
1315 Other:</li>
1316
1317 <ol>
1318 <li>
1319 (new) Abc mode when write texts, SMS, etc.</li>
1320
1321 <li>
1322 (V4.06) when somebody calls you and will press "C" (drop a call or divert
1323 it), for a moment (one, two seconds) screen looks like after answering
1324 call...</li>
1325 </ol>
1326
1327 <li>
1328 Ringtones:</li>
1329
1330 <ol>
1331 <li>
1332 Phone is not compliant with Smart Messaging 2.0.</li>
1333
1334 <br><b>Earlier: </b>For received ringtones with some speed values (according
1335 to SM2.0), when you edit them in Composer and use "Tempo", will see blank
1336 screen with indicator on the right side of screen. To change tempo must
1337 press any key.
1338 <br><b>In version 4.23 it was probably corrected</b>
1339 <br><b>Now:</b> when enter Composer, don't see even ringtone contenst</ol>
1340
1341 <li>
1342 Reminders menu (very limited version of Calendar) is like joke:</li>
1343
1344 <ol>
1345 <li>
1346 (corrected) sometimes doesn't delete notes (when memory is full):</li>
1347
1348 <ol>
1349 <li>
1350 use Add new (<b>Menu 10-1</b>)</li>
1351
1352 <li>
1353 phone will display: "Memory full. Replace old reminder ?" - press NaviKey
1354 (OK)</li>
1355
1356 <li>
1357 you will be able to select, which reminder should be deleted (NaviKey=Erase).
1358 Select such reminder, which has default name (when created it, didn't write
1359 anything in "Remind about" and phone write "Reminder" now)</li>
1360
1361 <li>
1362 Press NaviKey (Erase)</li>
1363
1364 <li>
1365 Phone will ask "Erase ?"</li>
1366
1367 <li>
1368 Press NaviKey (OK)</li>
1369
1370 <li>
1371 Phone will display "Reminder erased" and will display empty screen. When
1372 will come back to viewing reminders, will see, that ist wasn't erased !</li>
1373 </ol>
1374 </ol>
1375
1376 <li>
1377 Netmonitor:</li>
1378
1379 <ol>
1380 <li>
1381 (new - earlier it was always equal 0) Works "TIM" parameter in <a href="../netmon/faq_net6.htm#Menu132">test
1382 132</a></li>
1383
1384 <li>
1385 (new - earlier this test only reseted timers) <a href="../netmon/faq_net5.htm#Menu80">Test
1386 80</a> resets timers from <a href="../netmon/faq_net5.htm#Menu82">test
1387 82</a> and enables them (works as <a href="../netmon/faq_net5.htm#Menu81">test
1388 81</a>)</li>
1389 </ol>
1390 </ol>
1391
1392 <li>
1393 Other: after upgrading firmware all Picture Images with sender numbers
1394 have them changed (last digit changed to "0")</li>
1395 </ol>
1396 V5.03 10-10-01
1397 <ul>
1398 <li>
1399 Possibility for user to delete SIM-created SMS from inbox&nbsp;</li>
1400
1401 <li>
1402 Operator Name List updated (#44)&nbsp;</li>
1403 </ul>
1404
1405 <p><br>
1406 <hr WIDTH="50%">
1407 <br><b><font color="#FF6666">WARNING: IF YOU GIVE YOUR PHONE TO SERVICE
1408 FOR REPLACING FIRMWARE, DELETE ALL VOICE TAGS FROM ITS' MEMORY. IN OTHER
1409 CASE YOU CAN LOST THIS PLACE IN PHONE'S MEMORY. EXAMPLE: IF YOU HAD 2 VOICE
1410 TAGS IN MEMORY, WHEN PHONE WAS GIVEN TO SERVICE, AFTER REPLACING FIRMWARE
1411 YOU CAN HAVE ONLY 6 PLACES (NOT 8) FOR VOICE TAGS.</font></b>
1412 <p>Phone doesn't work correctly with some SAT (SIM Application Toolkit)
1413 SIM cards. I don't know, if problem depends on phone or these SIM cards
1414 bugs.... If I have correctly info, users of Polish Plus GSM (260-01) network
1415 with SIM cards with HRL 91 should change them...
1416 <p>Interesting facts: firmware seems to be cut version of firmware from
1417 more expensive phones. There still some help texts inside, texts from some
1418 functions (does it mean, that phone support them ?) - ("Rename this set"-
1419 it can be done via cable !), texts from "full" calendar ("Meeting", "Birthday",
1420 etc.), texts "Save to another memory?, Saved to phone memory,Saved to SIM
1421 Card","List of own numbers" (update: own numbers memory is available via
1422 cable)...</td>
1423 </tr>
1424
1425 <tr>
1426 <td><a NAME="3330"></a>3330</td>
1427
1428 <td>NHM-6</td>
1429
1430 <td>*#0000#</td>
1431
1432 <td>350150</td>
1433 </tr>
1434
1435 <tr>
1436 <td COLSPAN="4">V2.49 19-03-01
1437 <br>V3.05 05-04-01
1438 <p>BUG:
1439 <ul>
1440 <li>
1441 when have more than 3 voice tags, during using this function (voice dialling)
1442 phone hangs and resets</li>
1443
1444 <li>
1445 Games:</li>
1446
1447 <ul>
1448 <li>
1449 If you try to download (via wap) new "game levels".&nbsp; The problem is
1450 that after it phone do not display the "ranking list" of "snake2" and/or
1451 "space impact". Problem appeared after downloading new "labirints" and
1452 "new mission". When you try to download the same mission (promo 1, gratis)
1453 after it. Result was the phone always don't display the ranking list and
1454 also "space impact" don't run. "Bumper" runs ok.</li>
1455
1456 <li>
1457 Snake, if you reach an high level of scoring, when you select "continue"
1458 the phone go locked.</li>
1459 </ul>
1460
1461 <li>
1462 "ascending" attribute doesn' t work</li>
1463
1464 <li>
1465 bug connected with assigning ringtones: when I changed a name with a specific
1466 ringtone, and I look at other names I see that also some one other name
1467 was changed the ringtone. The I changed back this second name to original
1468 ringtone,&nbsp; and also the first came back to original ring tone. It
1469 seems that you can change a ringtone for a specific position number, that
1470 is in use simultaneously in use in SIM and Phone memory, without possibility
1471 to distinguish them.</li>
1472 </ul>
1473 V3.10 12-05-01
1474 <p>Inprovements in Voice Tags
1475 <p>BUG removed: when trying to write a message with an uppercase accented
1476 character&nbsp; (i.e. character &lt;?>) and saving SMS without sending
1477 it, then entering "Own messages" the charater &lt;?> become an &lt;E>.&nbsp;
1478 To solve this use "left accent" insetad of right accent. (Ú) instead of
1479 (À).
1480 <p>BUG: if I set the alarm clock, phone "reset" (it go off and then on).&nbsp;
1481 in about 20% when alarm clock ring, and I press a key, phone go OFF, and
1482 when I tryed to go ON it ask the calendar date.
1483 <p>V3.12
1484 <p>Changed operator names
1485 <p>Problems with games: snake, if you start a game and you exit from menu
1486 when you return to the game you don't find ther item "continue" but only
1487 a "new game".
1488 <p>V4.12
1489 <br>&nbsp;
1490 <ul>
1491 <li>
1492 Languages:</li>
1493
1494 <ul>
1495 <li>
1496 General update of Dictionary in all languages</li>
1497
1498 <li>
1499 New T9-languages: Check and Polish</li>
1500
1501 <li>
1502 New UI-language: Ukrainian (no T9 input)</li>
1503
1504 <li>
1505 In German language: Translation of 'Highscore' corrected</li>
1506 </ul>
1507
1508 <li>
1509 Composer:</li>
1510
1511 <ul>
1512 <li>
1513 Vibrating in Composer stops when receiving an SMS</li>
1514
1515 <li>
1516 Vibra active when composing a ringing tone</li>
1517
1518 <li>
1519 Not possible to forward received ringing tones anymore</li>
1520 </ul>
1521
1522 <li>
1523 Phonebook</li>
1524
1525 <ul>
1526 <li>
1527 It is now possible to erase all entries (earlier phone wrote "memory deleted"
1528 and didn't erase it)</li>
1529
1530 <li>
1531 Mixed case multitap ('Abc') in phonebook implemented</li>
1532
1533 <li>
1534 Alphabetic sorting order corrected when spaces in the beginning of a name</li>
1535
1536 <li>
1537 Search in Phonebook now starts from the top</li>
1538
1539 <li>
1540 Leading blanks ignored in sorting</li>
1541 </ul>
1542
1543 <li>
1544 Dictionary/SMS/Picture Messaging</li>
1545
1546 <ul>
1547 <li>
1548 Phone reset sending Picture Message + 120 char text corrected</li>
1549
1550 <li>
1551 C-key no longer deletes all SMS if used twice in the end of a long SMS</li>
1552
1553 <li>
1554 'Insert word' works without adding spaces</li>
1555
1556 <li>
1557 'Insert symbol' will be placed at cursor position</li>
1558 </ul>
1559
1560 <li>
1561 WAP</li>
1562
1563 <ul>
1564 <li>
1565 Over The Air settings can now be saved and viewed</li>
1566
1567 <li>
1568 Freeze/reset using WAP combined with FDN corrected</li>
1569
1570 <li>
1571 Blank menu removed</li>
1572
1573 <li>
1574 #-key press: stays in WAP-session</li>
1575
1576 <li>
1577 Layout updated several places</li>
1578
1579 <li>
1580 After saving bookmark phone now returns to idle state</li>
1581 </ul>
1582
1583 <li>
1584 USSD</li>
1585
1586 <ul>
1587 <li>
1588 Never ending request (spinning globe) corrected</li>
1589
1590 <li>
1591 Connection timeout problem fixed</li>
1592
1593 <li>
1594 Memory leak fixed</li>
1595
1596 <li>
1597 Bearer setting "Address Type" removed</li>
1598 </ul>
1599
1600 <li>
1601 Games</li>
1602
1603 <ul>
1604 <li>
1605 Now it is possible to download games</li>
1606
1607 <br>WML page replies with "Download failed" if there is an error</ul>
1608
1609 <li>
1610 SIM ATK</li>
1611
1612 <ul>
1613 <li>
1614 SIM ATK opened for WAP (send and receive SMS etc.)</li>
1615
1616 <li>
1617 Now showing more than only first error message</li>
1618
1619 <li>
1620 Clear key is now working properly in Play Tone</li>
1621 </ul>
1622
1623 <li>
1624 Voicetag feature improved: 8 voicetags possible</li>
1625
1626 <li>
1627 Screensaver selection improved</li>
1628
1629 <li>
1630 Exchange rate now done with higher precision in Calculator</li>
1631
1632 <li>
1633 In Shortcut, missing functionality in Reminder and Tone menu implemented</li>
1634
1635 <li>
1636 Operator Name List and UI Text updated</li>
1637 </ul>
1638 BUG:&nbsp; If you are playing with "space impact", and a new SMS come in,
1639 and you try to read it, when you continue the game after the 1st startship
1640 lost, the game go on but without the starship.
1641 <p>V4.16 25-06-01
1642 <ul>
1643 <li>
1644 Operator Name List and UI Text updated</li>
1645
1646 <li>
1647 Service indicator was missing totally with some new SIM-cards</li>
1648 </ul>
1649 V4.30 20-08-01 (ROM6?):
1650 <ul>
1651 <li>
1652 New features implemented</li>
1653
1654 <ul>
1655 <li>
1656 Conference Call</li>
1657
1658 <li>
1659 T9 in WAP - Based on CUI editors</li>
1660
1661 <li>
1662 Languages:</li>
1663
1664 <ul>
1665 <li>
1666 Chinese (T9 support)</li>
1667
1668 <li>
1669 Czech (T9 support)</li>
1670
1671 <li>
1672 <font color="#000000">Polish (T9 support)</font></li>
1673
1674 <li>
1675 Hebrew (T9 support)</li>
1676
1677 <li>
1678 Hungarian (T9 support)</li>
1679
1680 <li>
1681 Slovak (T9 support)</li>
1682
1683 <li>
1684 Ukrainian (no T9 support)</li>
1685 </ul>
1686 </ul>
1687
1688 <li>
1689 Improvement to Phonebook</li>
1690
1691 <ul>
1692 <li>
1693 Matching the dialled phone number containing special character "+" is now
1694 possible</li>
1695 </ul>
1696
1697 <li>
1698 Improvements to SMS</li>
1699
1700 <ul>
1701 <li>
1702 when changing T9 language</li>
1703
1704 <li>
1705 under Message Write it is now possible to write in Insert Word more than
1706 one capital letter</li>
1707
1708 <li>
1709 SMS Input indicator changed (showed '123' after Send cancellation)</li>
1710
1711 <li>
1712 when receiving SMS containing special set-up</li>
1713 </ul>
1714
1715 <li>
1716 Improvements to Tones</li>
1717
1718 <ul>
1719 <li>
1720 possibility to save received OTA ringing tone</li>
1721 </ul>
1722
1723 <li>
1724 in Profile menu Use of Warnings Tones changed</li>
1725
1726 <li>
1727 Improvements in charging (using ACP-7U in 110V/60Hz environment)</li>
1728
1729 <li>
1730 Improvements to Russian WML (Random Phone texts were shown)</li>
1731
1732 <li>
1733 SIM ATK: Selectable Header (menu_display_item) removed</li>
1734
1735 <li>
1736 Improvements to Activating/Deactivating of Cell Broadcast</li>
1737
1738 <li>
1739 Emergency dialling snooze; softkey text appears changed from 'Clear' to
1740 'Call'</li>
1741
1742 <li>
1743 Operator Name list (#42) and UI Text updated</li>
1744 </ul>
1745 V4.50:
1746 <ul>
1747 <li>
1748 Improvements to WAP</li>
1749
1750 <ul>
1751 <li>
1752 Word wrapping default is active ('On')</li>
1753
1754 <li>
1755 Input element indicator set up for numeric element dialog box added</li>
1756 </ul>
1757
1758 <li>
1759 Improvements to Phonebook:</li>
1760
1761 <ul>
1762 <li>
1763 Possible to edit/add/replace name/number in phonebook when SIM card memory
1764 is full</li>
1765
1766 <li>
1767 Blank screen not shown anymore when replacing an entry and SIM card memory
1768 is full</li>
1769
1770 <li>
1771 Scrolling Phonebook entries with leading spaces possible for Latin as well
1772 for Chinese names</li>
1773
1774 <li>
1775 Missing information note added when copying entries between SIM and Phone
1776 memory (Security level: Memory)</li>
1777
1778 <li>
1779 Possible to add new entries in Phonebook when FDN is no (.but not to dial)</li>
1780
1781 <li>
1782 Erase all entries in Phonebook will continue in background when interrupted
1783 by a MT call</li>
1784 </ul>
1785
1786 <li>
1787 Improvement to Dictionary/SMS</li>
1788
1789 <ul>
1790 <li>
1791 Possible to save/view/send SMS containing only one character</li>
1792
1793 <li>
1794 Reminder sending; Correct Calendar date on receiving end (e.g. NPE-3)</li>
1795
1796 <li>
1797 Picture message: Euro-sign in message received successfully on other phones</li>
1798
1799 <li>
1800 Stop Watch and Unit Price Editor: Correct alignment in editors (when charging
1801 interrupted)</li>
1802 </ul>
1803
1804 <li>
1805 General vibration level increased, in order to make it easier to feel the
1806 vibra function has been activated</li>
1807
1808 <li>
1809 Possibility for user, to delete SIM-created SMS from Inbox, added (if deleted
1810 SIM will recreate the items)</li>
1811
1812 <li>
1813 Display Text length changed (it was too short for Send SS)</li>
1814
1815 <li>
1816 Change Phone Line (with #) is now only possible from Idle</li>
1817
1818 <li>
1819 DISPLAY TEXT with the option 'wait for user to clear text' now waits for
1820 user to clear text (was cleared automatically after 5 sec.)</li>
1821
1822 <li>
1823 Operator Name list (#44) updated</li>
1824 </ul>
1825 V5.11
1826 <ul>
1827 <li>
1828 Following T9 languages have been added: Arabic, Hungarian, Slovakian&nbsp;</li>
1829
1830 <li>
1831 Dictionary/SMS:</li>
1832
1833 <ul>
1834 <li>
1835 Phone virus (SMS with corrupt header) can be deleted and only deleted&nbsp;</li>
1836
1837 <li>
1838 Chat: editing Chatname cursor placement is fixed&nbsp;</li>
1839
1840 <li>
1841 Hebrew: Templates, Searching and Keymap (in 'spell' state) improved. Writing
1842 more than one capital letter is now possible&nbsp;</li>
1843
1844 <li>
1845 Russian: Unicode and Latin letters in same SMS are now received correctly&nbsp;</li>
1846
1847 <li>
1848 Picture Message: Blank screen after a call is now removed&nbsp;</li>
1849
1850 <li>
1851 Improvement to Smiley editor counter&nbsp;</li>
1852 </ul>
1853
1854 <li>
1855 Phonebook:&nbsp;</li>
1856
1857 <ul>
1858 <li>
1859 Change Phone Line (with #) is now only possible from Idle&nbsp;</li>
1860
1861 <li>
1862 Numbers matched even with + in it&nbsp;</li>
1863
1864 <li>
1865 Incoming call is now indicated while erasing all in phonebook&nbsp;</li>
1866
1867 <li>
1868 Possible to add new entries to internal Phonebook when&nbsp;</li>
1869
1870 <li>
1871 FDN is on (but not possible to dial)&nbsp;</li>
1872
1873 <li>
1874 Missing information note added when copying entries between SIM and Phone
1875 memory (Security level: Memory)&nbsp;</li>
1876
1877 <li>
1878 Scrolling Phonebook entries with leading spaces possible for Latin as well
1879 as for Chinese names&nbsp;</li>
1880
1881 <li>
1882 Keypad lock can no longer be unlocked using special key string&nbsp;</li>
1883 </ul>
1884
1885 <li>
1886 Emergency call: During snooze softkey text is changed to 'call' Possible
1887 while entering new PIN-code&nbsp;</li>
1888
1889 <li>
1890 Euro-sign in picture message received successfully on other phones&nbsp;</li>
1891
1892 <li>
1893 Counter overflow corrected (language pack G) in Reminder and Phonebook&nbsp;</li>
1894
1895 <li>
1896 Alignment corrected in Stop Watch and Unit Price Editor (when charging
1897 interrupted)&nbsp;</li>
1898
1899 <li>
1900 Time: Improvement to 12-hour setting. Input contains now 4 digits in year
1901 in Russian Time/Date. Russian Date is with a colon instead of a dot&nbsp;</li>
1902
1903 <li>
1904 Reminder: Calendar date corrected on receiving end. Now DISPLAY TEXT with
1905 the option 'wait for user to clear text' waits for user to clear the text
1906 (earlier it was cleared automatically after 5 sec.)&nbsp;</li>
1907
1908 <li>
1909 Display Text length increased (it was too short for Send SS)&nbsp;</li>
1910
1911 <li>
1912 General vibration level increased to make it easier to feel that the vibra
1913 function has been activated</li>
1914
1915 <li>
1916 NITZ: (Automatic update of time/date) Time set, even if the user hasn't
1917 activated and set the clock&nbsp;</li>
1918
1919 <li>
1920 SIM ATK: Refresh command no longer jams the keypad. Selectable header in
1921 SIM ATK menu has been removed</li>
1922 </ul>
1923
1924 <hr WIDTH="50%">
1925 <br><b><font color="#FF6666">WARNING: THERE IS PROBABLY THE SAME PROBLEM
1926 WITH VOICE TAGS AND UPGRADING FIRMWARE LIKE IN NOKIA 3310</font></b></td>
1927 </tr>
1928
1929 <tr>
1930 <td><a NAME="3390"></a>3390</td>
1931
1932 <td>NPB-1</td>
1933
1934 <td>*#0000#</td>
1935
1936 <td></td>
1937 </tr>
1938
1939 <tr>
1940 <td COLSPAN="4">V7.03 10-11-00&nbsp;
1941 <br>V7.05 05-01-01
1942 <br>
1943 <hr WIDTH="50%">
1944 <br><b><font color="#FF6666">WARNING: THERE IS PROBABLY THE SAME PROBLEM
1945 WITH VOICE TAGS AND UPGRADING FIRMWARE LIKE IN NOKIA 3310</font></b></td>
1946 </tr>
1947
1948 <tr>
1949 <td><a NAME="#3810"></a>3810</td>
1950
1951 <td>NHE-9</td>
1952
1953 <td>*#3810#</td>
1954
1955 <td></td>
1956 </tr>
1957
1958 <tr>
1959 <td COLSPAN="4">V6.20 21-03-97
1960 <br>V6.32 06-06-97
1961 <br>V6.61 19-08-97</td>
1962 </tr>
1963
1964 <tr>
1965 <td><a NAME="#5110"></a>5110</td>
1966
1967 <td>NSE-1</td>
1968
1969 <td>*#0000#</td>
1970
1971 <td>449218, 490520, 490542, 490546, 490547 (Germany), 490549 (Germany),
1972 490550 (Germany)</td>
1973 </tr>
1974
1975 <tr>
1976 <td COLSPAN="4">V3.02 06-02-98
1977 <br>V3.06 04-03-98 (ROM3)
1978 <br>V4.51 26-03-98 (ROM3)
1979 <br>V4.59 01-06-98 (ROM3)
1980 <br>&nbsp;
1981 <ul>
1982 <li>
1983 Phone goes crazy if you scroll the received SMS with 160 dots.</li>
1984
1985 <br>Telefon wariuje przy przewijaniu odebranego SMSa zawieraj±cego 160
1986 kropek.
1987 <li>
1988 Phone clears "Headset" text from display after disconnecting HF.</li>
1989
1990 <br>Telefon kasuje napis "Mikrozestaw" z wy¶wietlacza po od³±czeniu zestawu
1991 s³uchawkowego.
1992 <li>
1993 <a href="../netmon/faq_net1.htm#HR">Half Rate</a> codes (<b>#HRC0#</b>
1994 and <b>*HRC0#</b>) don't work - to enable this channel you have to use
1995 WinTesla or other software</li>
1996
1997 <br>Nie dzia³aj± kody do obs³ugi <a href="../netmon/faq_net1.htm#HR">Half
1998 Rate</a> (<b>#HRC0#</b> i <b>*HRC0#</b>) - do w³±czenia tego kana³u trzeba
1999 u¿yæ np. WinTesli albo innego oprogramowania</ul>
2000
2001 <p><br>V4.62 14-08-98 (ROM3)
2002 <p>V5.04 14-09-98 (ROM3)
2003 <br>&nbsp;
2004 <ul>
2005 <li>
2006 <b>**04*pin*pin*pin#</b> code doesn't work</li>
2007
2008 <br>Kod <b>**04*pin*pin*pin#</b> nie dzia³a
2009 <li>
2010 Added <a href="../netmon/faq_net5.htm#Menu89">test 89 in NetMonitor</a>.</li>
2011
2012 <br>Dodano <a href="../netmon/faq_net5.htm#Menu89">test 89 w monitorze
2013 sieci</a>.
2014 <li>
2015 4 lines with parameters in <a href="../netmon/faq_net2.htm#Menu2">test
2016 2 in NetMonitor</a> (earlier there were 2 only there).</li>
2017
2018 <br>4 linijki z parametrami w <a href="../netmon/faq_net2.htm#Menu2">te¶cie
2019 2 monitora sieci</a> (wcze¶niej by³y tam tylko dwie).
2020 <li>
2021 Added <b>*#sim0clock#</b> code</li>
2022
2023 <br>Dodano kod <b>*#sim0clock#</b></ul>
2024 V5.07 22-11-98 (ROM3)
2025 <br>V5.07 20-11-98 (ROM4 ?)
2026 <br>&nbsp;
2027 <ul>
2028 <li>
2029 New 'Text version' parameter in <a href="../netmon/faq_net5.htm#Menu89">test
2030 89 of NetMonitor</a></li>
2031
2032 <br>Nowy parametr 'Text version' w <a href="../netmon/faq_net5.htm#Menu89">te¶cie
2033 89 monitora sieci</a>
2034 <li>
2035 <a href="../netmon/faq_net2.htm#CCCH">CCCH channel</a> always used, when
2036 network doesn't support cell broadcasting (in V5.04 <a href="../netmon/faq_net2.htm#CBCH">CBCH
2037 channel</a> was used with enabled "Info service"or "Cell info display"
2038 options)</li>
2039
2040 <br>U¿ywany jest zawsze <a href="../netmon/faq_net2.htm#CCCH">kana³ CCCH</a>,
2041 gdy sieæ nie obs³uguje nadawania komórkowego (w wersji 5.04 u¿ywany by³
2042 <a href="../netmon/faq_net2.htm#CBCH">kana³
2043 CBCH</a> po w³±czeniu opcji "Info service" albo "Cell info display")
2044 <li>
2045 When you set "Incoming call alert" to "Ascending" and "Ringing volume"
2046 to higher volume than 2, phone correctly changes volume from volume 1 to
2047 set (previously it changed it only one level)</li>
2048
2049 <br>Przy ustawieniu "Sygna³ nadej¶cia po³±czenia" na "Rosn±co" i "G³o¶no¶æ
2050 dzwonka" na wiêcej ni¿ poziom 2, telefon poprawnie zmienia g³o¶no¶æ od
2051 poziomu 1 do ustawionego (wcze¶niej zmienia³ j± tylko o jeden poziom)
2052 <li>
2053 LAC and CID in <a href="../netmon/faq_net3.htm#Menu11">test 11 in NetMonitor</a>
2054 are in decimal format.</li>
2055
2056 <br>LAC i CID w <a href="../netmon/faq_net3.htm#Menu11">te¶cie 11 monitora
2057 sieci</a> s± podawane dziesiêtnie.
2058 <li>
2059 Newer versions(?):</li>
2060
2061 <ul>
2062 <li>
2063 set profile to "Silent"</li>
2064
2065 <li>
2066 reset phone settings via cable</li>
2067
2068 <li>
2069 Phone will display "silent" mark on display with "Personal" profile selected...</li>
2070 </ul>
2071 </ul>
2072
2073 <p><br>V5.10 23-12-98 (ROM3)
2074 <br>V5.11 19-02-99 (ROM3)
2075 <br>V5.11 18-02-99 (ROM4)
2076 <p>(OLDER ?) Different meaning of Product Profile Settings - can't change
2077 LCD Contrast
2078 <br>(STARSZE ?) Inne znaczenie Product Profile Settings - nie mo¿na zmieniæ
2079 kontrastu LCD
2080 <p>V5.20 03-06-99 (ROM4)
2081 <br>V5.22 01-07-99 (ROM3)
2082 <br>V5.24 09-09-99 (ROM3)
2083 <br>V5.24 03-09-99 (ROM4)
2084 <br><!--
2085 Ringtones names changed: from "Polka" to "Polska", from "Knock knock" to "Knock again", from 
2086  "Tango" to "Tangoed", from 'Lamb' to 'Marry'
2087  Zmiany nazw dzwonków: "Polka" na "Polska", "Knock knock" na "Knock again", 'Tango" na 
2088  'Tangoed", 'Lamb' na 'Marry'
2089 -->
2090 <br>(NOWSZE TE¯ ?) B£¡D: Niedok³adne t³umaczenie w <b>Menu 1-7-2</b> i
2091 <b>Menu
2092 1-4-1</b>
2093 <p>(NEWER TOO ?) OTHER: This phone has working clock with date and interesting
2094 thing is, that you can't set date from menu (you have to use gnokii)
2095 <br>(NOWSZE TE¯ ?) INNE: Telefon ma poprawnie dzia³aj±cy zegar z dat±,
2096 przy czym daty nie mo¿na ustawiæ z menu (ale np. przy pomocy gnokii)
2097 <p>(NEWER TOO ?)ALARM BUGS:
2098 <ol>
2099 <li>
2100 first:</li>
2101
2102 <ol>
2103 <li>
2104 set alarm</li>
2105
2106 <li>
2107 disable phone</li>
2108
2109 <li>
2110 when phone will alarm you, press "Snooze"</li>
2111
2112 <li>
2113 enable phone, until will alarm you again (6 minutes)</li>
2114
2115 <li>
2116 don't see "Snooze active" and alarm sign on the screen !</li>
2117 </ol>
2118
2119 <li>
2120 when you're in the menu, alarm will enable, you will hear sound, but won't
2121 see any info ! When leave menu, will see message, but without sound...</li>
2122
2123 <li>
2124 when keypad is locked and phone alarm you, you can disable it using 1-9,
2125 *, 0, # keys</li>
2126 </ol>
2127 V5.26 15-12-99 (ROM4)
2128 <br>V5.27 04-02-00 (ROM3)
2129 <br>V5.27 03-02-00 (ROM4)
2130 <p>Added code <b>*#7760#</b> for displaying Production Serial Number.
2131 <br>Dodano kod <b>*#7760#</b> do pokazywania numeru seryjnego.
2132 <p>V5.28 17-04-00 (ROM3 ?)
2133 <br>V5.28 18-02-00 (ROM4)&nbsp;
2134 <p>Can't open simlocks using NokiaTool only - must use EEPROM method
2135 <p>Added info new new GSM operators. For example:
2136 <br>Dodano identyfikatory nowych operatorów. Na przyk³ad:
2137 <p>ERONET, Mobilis, WATANIYA, K`CELL, LAO GSM, EMTEL, DHIMOBILE, Celtel,
2138 JAWWAL, CELLTEL, Swazi-MTN, TT, ZANTEL, DIGITEL, ECONET
2139 <p>Changes names for some GSM operators. For example:
2140 <br>Zmieniono nazwy niektórych operatorów. Na przyk³ad:
2141 <br>D1-TELEKOM ==> T-D1
2142 <br>D2 PRIVAT ==> D2
2143 <br>MaxTouch ==> Orange
2144 <br>SENTELgsm ==> SENTEL
2145 <br>HK TELECOM ==> C&amp;W HKT
2146 <p>(NEWER TOO ?) BUG:When edit long SMS (about 160 chars) and press Up/Down
2147 key very long (until will scroll all SMS context - 160 chars) without releasing,
2148 phone will restart after it - info from SkyBoy
2149 <br>(NOWSZE TE¯ ?) B£¡D: Przy edycji d³ugiego SMSa (oko³o 160 znaków) po
2150 naci¶niêciu klawisza Góra/Dó³ i przytrzymaniu (bez zwalniania), a¿ ca³y
2151 SMS (160 znaków) zostanie przewiniêty, telefon zresetuje siê...&nbsp; -
2152 informacja od SkyBoy
2153 <p>V5.29 24-07-00 (ROM4)
2154 <br>MT Unicode USD activated
2155 <p>GSM operators field updated:
2156 <br>Uaktualnione nazwy operatorów:
2157 <br>CT-GSM ==> CMCC
2158 <br>LIBTEL&nbsp; ==> LIBERTEL
2159 <p>V5.30 28-09-00 (ROM4)
2160 <p>GSM operators field updated
2161 <br>Uaktualnione nazwy operatorów
2162 <p>(V5.07) "SIM card registration failed" message is shown when the SIM
2163 card or phone is unknown or rejected from the network.
2164 <br>(V5.07) Komunikat "Rejestracja karty SIM nieudana" , gdy karta SIM
2165 lub telefon nie mo¿e byæ zalogowany w sieci
2166 <br>
2167 <hr WIDTH="50%">
2168 <br>BUG (all versions ?): some SMS on SIM in Outbox can hang phone, when
2169 try to read them (checked for N5110). Example (mygnokii can be download
2170 from my www): try to use "<i>mygnokii --savesms "test" --hangsms &lt; file"</i>
2171 and read saved SMS
2172 <p>Interesting facts: firmware seems to be cut version of firmware from
2173 more expensive phones. There still some help texts inside, texts from some
2174 functions (does it mean, that phone support them ?) - ("Anykey answer",
2175 "Rename this set"- it can be done via cable !), text with name of "full"
2176 profiles - the same question (Meeting, Outdoor, Pager, General), texts
2177 "Save to another memory?, Saved to phone memory,Saved to SIM Card"...</td>
2178 </tr>
2179
2180 <tr>
2181 <td><a NAME="#5130"></a>5130</td>
2182
2183 <td>NSK-1</td>
2184
2185 <td>*#0000#</td>
2186
2187 <td>495503, 495508, 495509, 449210</td>
2188 </tr>
2189
2190 <tr>
2191 <td COLSPAN="4">V3.08 03-04-98
2192 <br>V4.11 12-06-98
2193 <br>V5.00 01-09-98
2194 <br>V5.30 23-04-99
2195 <br>V5.51 03-08-99
2196 <br>V5.60 14-10-99
2197 <br>V5.71 10-04-00
2198 <br>
2199 <hr WIDTH="50%">
2200 <br>Interesting facts: firmware seems to be cut version of firmware from
2201 more expensive phones. There still some help texts inside, texts from some
2202 functions (does it mean, that phone support them ?) - ("Anykey answer",
2203 "Rename this set"- it can be done via cable !), text with name of "full"
2204 profiles - the same question (Meeting, Outdoor, Pager, General), texts
2205 "Save to another memory?, Saved to phone memory,Saved to SIM Card"...</td>
2206 </tr>
2207
2208 <tr>
2209 <td><a NAME="#5160"></a>5160</td>
2210
2211 <td>NSW-1</td>
2212
2213 <td></td>
2214
2215 <td></td>
2216 </tr>
2217
2218 <tr>
2219 <td COLSPAN="4">V3.47 15-07-99</td>
2220 </tr>
2221
2222 <tr>
2223 <td><a NAME="#5190"></a>5190</td>
2224
2225 <td>NSB-1</td>
2226
2227 <td>*#5190#</td>
2228
2229 <td>010063</td>
2230 </tr>
2231
2232 <tr>
2233 <td COLSPAN="4">V3.41 07-02-98
2234 <br>V4.01 22-10-98
2235 <br>V5.01 02-11-98
2236 <p>V5.24
2237 <p><a href="../netmon/faq_net0.htm">NetMonitor</a> in <b>Menu 11 </b>(in
2238 older firmware in <b>Menu 10</b>).
2239 <br><a href="../netmon/faq_net0.htm">Monitor sieci</a> w <b>Menu 11</b>
2240 (w starszych wersjach w <b>Menu 10</b>).
2241 <p>V5.51 15-04-99
2242 <br>V5.81 20-09-99
2243 <p>Downloadable operator logo and ringtone
2244 <p>V6.11 28-04-00
2245 <p>V6.71 25-01-01</td>
2246 </tr>
2247
2248 <tr>
2249 <td>5210</td>
2250
2251 <td>NSM-5</td>
2252
2253 <td>*#0000#</td>
2254
2255 <td></td>
2256 </tr>
2257
2258 <tr>
2259 <td COLSPAN="4">V5.12 17-01-02</td>
2260 </tr>
2261
2262 <tr>
2263 <td>5510</td>
2264
2265 <td>NPM-5</td>
2266
2267 <td>*#0000#</td>
2268
2269 <td></td>
2270 </tr>
2271
2272 <tr>
2273 <td COLSPAN="4">V3.43
2274 <ul>
2275 <li>
2276 Silence or annoying beep is removed, when starting player for the first
2277 time through menus.&nbsp;</li>
2278
2279 <li>
2280 Improvement to headset connection timeout. (In some cases when recording
2281 had started from FM radio and then headset was removed, recorder should
2282 have stopped after three minutes, but it crashed).&nbsp;</li>
2283
2284 <li>
2285 Language package M (Tagalog, Bahasa Indonesian, Bahasa Malaysian) added.&nbsp;</li>
2286 </ul>
2287 </td>
2288 </tr>
2289 </table>
2290 <i><font size=-1><a href="#Top" class="shref">Back to the top/Na pocz±tek</a></font></i>
2291 <p>
2292 <hr size="2" noshade width="60%" align="center" style="color: #004080">
2293 <div align=right><font size=-2><a href="mailto:Marcin Wi±cek<Marcin-Wiacek@topnet.pl>" class="autoremail">Marcin
2294 Wi±cek</a> (<a href="http://marcin-wiacek.topnet.pl" class="autoremail">WWW</a>)</font></div>
2295
2296 </body>
2297 </html>