+gitmark
[nethome.git] / .ssh / .cvsignore
index da3faef..6f21215 100644 (file)
@@ -1,5 +1,3 @@
 random_seed
 identity
 identity.pub
 random_seed
 identity
 identity.pub
-authorized_keys
-authorized_keys2