bin/mocksetup: /var/cache/mock: yum -> yum+dnf
authorJan Kratochvil <jan.kratochvil@redhat.com>
Sat, 23 Jan 2016 18:58:42 +0000 (19:58 +0100)
committerJan Kratochvil <jan.kratochvil@redhat.com>
Sat, 23 Jan 2016 18:58:42 +0000 (19:58 +0100)
bin/mocksetup

index 4db3250..e113030 100755 (executable)
@@ -160,13 +160,17 @@ for r in $l;do
     echo $c
   fi
   if ! $u;then
-    if [ -d /var/cache/mock/$r/yum_cache ];then
-      cr=$r
-    else
-      cr=`echo $r|sed 's/-[^-]*$//'`
-    fi
-    c="mount --bind /var/cache/mock/$cr/yum_cache $rpath/var/cache/yum"
-    echo $c; $c
+    for cache in yum dnf;do
+      if [ -d /var/cache/mock/$r/${cache}_cache ];then
+       cr=$r
+      else
+       cr=`echo $r|sed 's/-[^-]*$//'`
+      fi
+      if [ -d /var/cache/mock/$cr/${cache}_cache ];then
+       c="mount --bind /var/cache/mock/$cr/${cache}_cache $rpath/var/cache/${cache}"
+       echo $c; $c
+      fi
+    done
   fi
 
   mkdir -p $rpath/quad